Айдар Жаныбек уулу

1888, Алай району, Сабай айылы – 1936, ошол эле жер) – манасчы.
Айдар Жаныбек уулу шыгынын ойгонушуна таякеси Чомо түрткү болгон. Замандаштарынын эскерүүсүндө Айдар Жаныбек уулу Чомо сыяктуу эле «Манас» эпосун сегиз муун кылып айткан, бирок анын айтканы кагаз бетине түшүрүлбөгөн.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: