Жусуп Мамай уулу

Жусуп Мамай уулу –  кытайлык кыргыздардын чыгаан манасчысы.

1918-жылы Чыгыш Түркстандагы (азыркы Кытай Эл Республикасынын Шинжаң-Уйгур автоном районундагы) Ак-Чий ооданынын Меркеч айлында туулган.

Жети жашынан кат тааныган.

Анын агасы Балбай “Манаска” кызыгып, аны чогултуп кагазга түшүрүп жүргөн. Жусуп Мамай уулу “Манасты” сегиз урпагына чейин айтат. Анын айтымында бул эпос 500 миң сап ырды түзөт.

“Манастын”  Жусуп Мамай уулу айткан варианты КЭРде араб тамгасы менен басмадан чыккан. Мындан тышкары “Төштүк”, “Мамаке Шопок”, “Көбөөн”, “Толтой” сыяктуу чакан дастандары да басмадан чыгартылган.

Кыргызстанга бир нече ирет келген.

1989-жылы 3-июнда Кыргызстан жаш тарыхчылар жамаатынын уюштуруу жыйынына жазуучу Түгөлбай Сыдыкбек уулу экөө сый конок катары катышкан.

1995-жылы Кыргызстандагы “Манас” дастанынын шарттуу миң жылдык мааракесине катышкан.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: